Dr. Schmidt Péter

1951. december 26-án született Győrött, édesapja Dr. Schmidt Ferenc korábbi államügyész, később haláláig a Győri Graboplast Műbőrgyártó Vállalat jogsegélyszolgálatának vezetője, édesanyja néhai Barabás Rozália háztartásbeli.

Nős, felesége dr. Juhász Julianna belgyógyász-, háziorvostan-, diabetológiai és foglalkozás-orvostani (üzemorvostan) szakorvos, Győr-Sziget és Pinnyéd településrészek családorvosa, oktató családorvos.

Gyermekei:

Schmidt Péter Ferenc, Budapesten a Főpolgármesteri Hivatal sajtóreferense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett.

Schmidt Balázs András, a Corvinus Budapesti Államigazgatási és Közgazdasági Egyetem végzett, okleveles közgazdász, 2012. óta - jelenleg is - az egyik multinacionális cégnél logisztikai vezető Zürichben.

Schmidt Orsolya Anna a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem ÁOK VI. éves orvostanhallgatója.

Dr. Schmidt Péter általános és középiskoláit Győrött végezte, 1970-ben érettségizett kitűnő eredménnyel a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban.

1970-1973. között műtőssegéd a Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház Vérellátó Osztályán.

1973-ban felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára, ahol 1979-ben orvosdoktorrá avatták.

1983-ban gyermekgyógyászatból, 1999-ben ifjúsági- és iskola-orvoslástanból, majd 2000-ben társadalom-orvostanból (egészségügyi szervezéstan) sikeres szakvizsgát tett.

Az egyetem elvégzése után a Mosonmagyaróvári Kórház Gyermekosztályán helyezkedett el. 1982. április 1-je óta dolgozik szülővárosában, Győrött először, mint a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermekosztályának orvosa, 1986-tól pedig gyermekgyógyász háziorvos, jelenleg is házi gyermekorvosként dolgozik Győrött, a Radnóti úti 41. sz. alatti Gyermekorvosi Rendelőben.

1986-tól levelező tudományos aspiráns a Tudományos Minősítő Bizottság keretében.

Kandidátusi disszertációját 1994. június 2-án sikerrel védte meg.

1992. január 1.-2002. október 31. között a Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat megyei főorvosa, részállásban.

1991/1992. tanévtől az általa alapított Alapellátási Szabadegyetem szakmai tudományos továbbképzés-sorozatot szervezi, szemeszterenként 5, így tanévenként 10 alkalommal.

2015-ben az országosan elismert szakmai rangos tudományos szimpózium-sorozat XXVI. évfolyama keretében, sorrendben a 219. szakmai rendezvényt szervezi. Az akkreditált továbbképzésen részvételi díj nélkül vehetnék részt az orvosok a régió 4 megyéjéből. A továbbképzés a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének kihelyezett tagozataként működik, melyhez a Pécsi-, Debreceni és Szegedi Orvostudományi Egyetem is csatlakozott,a számítások szerint az orvosok számára megtakarított  összeg eszmei értéke az elmúlt 20 évben több száz millió Forint. 1999. szeptember 1-je óta oktat a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán egészségügyi szakmenedzser szakon.

2004. május 20-án habilitációs dolgozatát 100%-os eredménnyel védte meg Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán.

Az Alapellátási Szabadegyetem megvalósításáért és folyamatos továbbképzési rendszer biztosításáért számos kitüntetést kapott, így 2004-ben az Egészségügyi Minisztérium Elismerő oklevelét adták át részére, mint az „Egészséges Nemzedékért Alapítvány” elnökének.

További kitüntetései:

-          Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1996.)

-          Körzeti orvosi szolgálatok az egészségügy fejlesztéséért díj

           (1988 1990.)

-          Diploma Honoris Lustri (1994.)

-          PRO SANITATE- díj

-          Batthyány - Strattmann László díj (2011)

-          Semmelweis díj (2015)

Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottságának, 2002 óta pedig az MTA Jövőkutatási Bizottságának alelnöke. 2012-ben az MTA „Magyar Tudományos Akadémia Magyar Jövőkutatásért” díjjal és akadémiai emlékéremmel jutalmazták.

1989 óta tagja az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának (VEAB).

2004. július 2-án ünnepélyes keretek között adták át részére Sopronban a habilitációs oklevelét.

Ugyanezen a napon vehette át a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektorától címzetes egyetemi tanári kinevezést.   Fenti egyetemen – 2005. július 1-jén - egyetemi magántanári kinevezést kapott.

Nemzetközi Tudományos Társaságokban való részvétel:

- Osztrák Gyermek- és Ifjúsági Orvosok Társasága (Graz)

- Német Szociálpediátriai Társaság (Mainz, München)

- Európai Iskola-egészségügyi Társaság (EUSUHM, York)

- Európai Gyermek- Nőgyógyászati Társaság (Essen)

Fenti nemzetközi társaságok mellett számos magyar tudományos társaság tagja.

2006. december 15-ével oktató családorvos - Győr városában egyedüli házi gyermekorvosként - a Budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Intézetének oktatója, így rendelőjében folyamatosan képezi és oktatja a végzős orvostanhallgatókat és a már végzett rezidens orvos-kollégákat a sikeres szakvizsga megszerzése érdekében.

Német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, német nyelven oktatott. Orosz nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgát tett le.

1990. októbere óta 2010. októberéig – folyamatosan - Győr város önkormányzati képviselője volt, 2002-2006 között a város társadalmi megbízatású alpolgármestere. Elnöke illetve későbbiekben tagja volt a város egészségügyi- és szociális bizottságának.

1993 óta az általa megújított és újjászervezett Győr- Szigetiek Baráti Köre elnöke.

1993 óta folyamatosan a Rokkantak Nemzetközi Napja és a Betegek Világnapja évente megtartott ünnepségének szervezésével országos elismertséget szerzett Győr városának. A Betegek Világnapja évente február 11-éhez kapcsolódó ünnepsége ápolásáért és mind az anyaországban mind a határon túli magyarok körében való történő hagyomány tartásáért a Felvidéken adható legmagasabb kitüntetést vehette át 2012-ben Nagymegyeren: a „Remény embere” kitüntetést.

Mind Báró Boldog Apor Vilmos mind pedig Boldog Batthyányi-Strattmann László boldoggá avatásakor - mint fő szervező - Győr város képviseletében vett részt a Vatikánban megtartott ünnepségen. II. János Pál pápa 1996. szeptemberi győri látogatásának egyik fő szervezője. Egyházi szervező és karitatív munkájáért 2012-ben XVI. Benedek pápa Vatikánból küldött pápai áldást tartalmazó díszoklevéllel tüntette ki.

Dr. Schmidt Péter 1990 óta, tehát negyedszázada ápolja Baross Gábor, a „vasminiszter” emlékét és hagyományait. Baross Gábor Győr város díszpolgára és négyszeres országgyűlési képviselője volt, akit kérésére a mai Szlovákiában, Ilaván temettek el. Ilava és Győr között Dr. Schmidt Péter hidat hozott létre: a Baross Mauzóleum megújításával, ilavai Baross utca létrehozásával. Szlovák-magyar kulturális és oktatási-egészségügyi kapcsolatok kiépítésében egyedülállót alkotott. Munkásságáért a Budapesti Szlovák Nagykövetségen Dr. Schmidt Pétert,- mint az általa létrehozott Győri Baross Gábor Társaság elnökét - 2007. szeptember 27-én Ilava városa díszpolgárává avatta.

1994-ben Pro Sanitate, 2011-ben a szegények orvosáról, Batthyány - Strattmann Lászlóról elnevezett díjat vehetett át Réthelyi Miklós miniszter úrtól Budapesten a Nemzeti Erőforrás Minisztériumában, 2015-ben pedig Semmelweis díj kitüntetésben részesült.

2011. május 4-én pedig Győrött a Magyarok Világszövetsége Kisalföldi Társasága Rákóczi emlékérmet és oklevelet adományozott nyújtott át Dr. Schmidt Péter részére a határon túl élő magyarok körében végzett példaértékű karitatív tevékenységéért és kulturális, egészségügyi-szociális terülten végzett munkájáért, az ottani magyarok kapcsolatépítéséért.

A Semmelweis Egyetemen(SE) ugyan 1979-ben végzett, de kapcsolata az Egyetemmel folyamatos és példaértékű.

Kandidátusi disszertációját a SE ÁOK Társadalom-orvostani és Orvostörténeti Intézetébenben Prof. dr. Simon Tamás egyetemi tanár vezetésével végezte.

Két évtizede áll szoros kapcsolatban a Semmelweis Egyetem ÁOK Családorvostani Tanszékével, 2007. óta az Alapellátási Szabadegyetem a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar kihelyezett tagozataként működik Győrött a Városházán: a teljes szervezési munkát, az akkreditálást és a tesztvizsgák kiértékelését Dr. Schmidt Péter szakmai irányításával Győrött végzik.

A háttérmunkában jelentős segítséget kapott a mindenkori győri városvezetéstől, így jelenleg Borkai Zsolt polgármester úrtól.

Győrött, a Radnóti utcai Gyermekorvosi rendelőjében 2000. július 1-jén márvány táblát állítatott Semmelweis Ignácz Fülöp tiszteletére, melyet évente fenti napon a város elöljárói jelenlétében megkoszorúznak