Korompáky Mária Valéria

Korompáky Mária Valéria - Győrött születtem 1954. március 29-én. Szüleim sajnos már nem élnek, édesapám elektroműszerész, édesanyám statisztikus volt. Szüleimnek egyetlen gyermeke vagyok.

Házasságunkból egy kislányunk született Szilvia, akit 11 éves kora óta egyedül neveltem.

Iskolai tanulmányaimat Győrött végeztem, első munkahelyem a Győri Graboplast Műbőrgyár Kereskedelmi Főosztálya volt, s mivel vonzott a műszaki pálya, elvégeztem a Könnyűipari Minisztérium felsőfokú képzettséget adó kereskedelmi és műszaki tagozatát.

A Műbőrgyár Műszaki Konfekció részlegén működő Vállalkozási Irodára kerültem műszaki üzletkötőként. Személyemhez számos újítás fűződött, mely kezdeményezéseimért 1980-ban a Könnyűipar Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesültem. Rendszeresen részt vettem a Graboplast termékeit reprezentáló hazai, illetve külföldi kiállításokon.  

A rendszerváltás óta a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala főmunkatársaként, a Jogi és Önkormányzati Főosztályon végeztem nagy odaadással és lelkiismeretesen napi felelősségteljes munkámat, ahol az egyes irodákkal, intézményekkel és az önkormányzati képviselőkkel (azok bizottságaival) koordinációs és ügyintézői munkát láttam el, majd 2002. októberétől alpolgármesteri referensként dolgoztam. Önkormányzati munkámhoz kapcsolódott az egészségügy és a szociális szféra is, mely nemcsak a városi, hanem a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzathoz is közvetlenül kötődött. Megyei és városi feladatokat végeztem a közhasznú szervezetként működő, országos hírnevet szerzett „Egészséges Nemzedékért” Alapítványban, melynek ügyvezető titkárává választottak. Az elmúlt negyed században az Alapítvány sikeres működése érdekében közvetlen kapcsolatba kerültem a régió négy megyéje, (Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Zala-, és Komárom-Esztergom), majd hamarosan mind a 19 megyei egészségügyi intézménnyel. Az Alapellátási Szabadegyetem indulásakor úttörő szerepet vállaltam a szervezésben. Minden hónap 3. szombatján orvosok, egészségügyi dolgozók, ÁNTSZ szakemberek számára tartottunk és tartunk jelenleg is akkreditált továbbképzéseket, mely rendezvénysorozatba az Országos Alapellátási Intézet, a Semmelweis Egyetem, majd a Pécsi-, és Szegedi Tudományegyetem Családorvosi Tanszéke is bekapcsolódott. Rangos előadók tartottak előadásokat, jelenleg a XXVI. évfolyam 219. rendezvényét tartjuk. A háziorvosokat érte az a megtiszteltetés, hogy üléselnökként végezhették munkájukat a továbbképzések során. A rendezvények megtartására a Városházán és a Megyeházán került sor. Minőségi megújítás volt, hogy itt Győrben 2007 óta az Alapellátási Szabadegyetem a Semmelweis Egyetem ÁOK Családorvosi Tanszéke kihelyezett továbbképzési központjaként működik, dr. Tamás Ferenc tanár úrral és Fekete Ilona irodavezetővel naprakész a kapcsolatom.

Az „Egészséges Nemzedékért” Alapítvány elnökével országos elismertséget szereztünk Győr városának azzal, hogy 2012 óta minőségi megújításként, eddig már 6 alkalommal, 3 napos, kötelező, szinten tartó, akkreditált tanfolyamokat szerveztünk és szervezünk jelenleg is, ahol háziorvostan, belgyógyászat és foglalkozás-egészségügyi szakterületekről érkező szakemberek a 3 napos továbbképzés végén sikeres tesztvizsga esetén 50 kreditpontot kaphatnak. Gyermekorvosok szinten tartó továbbképzését a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyermekklinikája akkreditálta, ennek megtartására 2014-ben a Leier Centrumban került sor, míg 2016-ban a Hotel Konferencia lesz a helyszín Győrött.

Az Alapítványban végzett szervezési tevékenységemen túlmenően 1993-ban az egészségnevelési és egészség-megőrzési munkám kiteljesítéséhez a Győri Egészségnevelési Egyesületet hoztam létre. Szoros együttműködést alakítottam ki a „káros szenvedélyek ellen határok nélkül” c. galántai kezdeményezésű járási egészségnevelési szakemberekkel. A rajzkiállítást alkohol-, drog-, és dohányzásellenes témakörben hirdettük meg 3-18 éves korú gyermekeknek, a legkiválóbb alkotások kiértékelését követően Szlovákiában, Ausztriában, Németországban, Hollandiában, Angliában, és Norvégiában mutattuk be rangos nemzetközi konferenciákhoz kapcsolódóan. Az egészségnevelési és egészségmegőrzési programunk szorosan kapcsolódott az Alpok-Adria Egészségügyi és Szociális ügyek Bizottságához, melynek keretében Trieszt városában és Ljubljanában képviselhettem az Egyesületet. A kiállítások sajtó alá rendezését is magam vállaltam fel.

Egyesületünk egészségnevelési és egészségmegőrzési előadásokat tartott a Győr-Szigeti Idősek Klubjában, illetve a Bartók Béla Ének-zenetagozatos Iskolában, a Bercsényi Miklós Középiskolában, és az Apáczaiz Csere János Főiskolán is.

Munkánkba egészségügyi pálya iránt érdeklődő középiskolás diákokat és főiskolai hallgatókat is folyamatosan bevontam.

További tevékenységem volt Győr város díszpolgára és négyszeres országgyűlési képviselőjének, Baross Gábor munkássága nyomon követése, akit kérésére Ilaván, a mai Szlovákiában temettek el. 1992 óta, az elmúlt 23 év során folyamatosan ápoltuk és gondoztuk - jelenleg is - az egykori „vasminiszter” emlékét, évente több alkalommal is tartunk megemlékezéseket mind Ilaván, mind Győrött. Ilavával az egészségnevelési és kulturális kapcsolatokat is ápoljuk, pl. diák olimpiát Ilaván, 2011-ben.

Az Alapellátási Szabadegyetem szervezési lehetőséget biztosított, hogy a városi, és a megyei háziorvosokkal, valamint kórházigazgatókkal naprakész kapcsolatot alakítsak ki, továbbá aktívan részt veszek a Győr-Moson-Sopron Megyei Orvosi Kamara munkájában, mely minden hónap 2. keddjén tartja „Háziorvosi Klub” néven összejövetelét, ennek szervezési munkáját is naprakészen végzem, egyben mind a 19 megyei orvosi kamarával vagyok kapcsolatban, részükre is folyamatosan küldöm a meghívókat.

Munkámhoz kapcsolódik a rendezvények terembiztosítása, továbbá a tesztvizsgák előkészítése, megszervezése és kiértékelése. Ez a tevékenység a háziorvosok szakmai továbbképzésein kizárólagos feladataim közé tartoznak. Az elmúlt, közel 3 évtizedben végzett munkámat számos elismeréssel és kitüntetéssel ismerték el: így

1996-ban Budapesten, az Országos Egészségnevelési Intézetben a 

Pápai Páriz Diploma Honoris Lustri kitüntetést ünnepélyes keretek között személyesen vehettem át.

1997. februárjában elismerő oklevélben részesültem Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése részéről. A kitüntetéssel járó emlékplakettet és oklevelet Botos Gábor, az akkori Megyei Közgyűlés elnöke adta át részemre ünnepi megemlékezés keretében.

1998. decemberében Győr város polgármesterétől vehettem át a Baross Emlékév rendezvényeinek sikeres megszervezéséért Győr Város Közgyűlése Ezüst Emlékérmét a Baross Emléktársaság nemzetközi konferenciáján.

Az „Egészséges Nemzedékért” Alapítványt több alkalommal képviseltem külföldön megtartott nemzetközi egészségnevelési konferenciákon, prevencióval kapcsolatos európai kongresszusokon.

Szinte napi kapcsolatot alakítottam ki a Budapesti Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Családorvostani Intézetével, az Országos Alapellátási Intézettel, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karával, illetve 5 éve a győri Széchenyi István Egyetemmel is, mely intézmények is bekapcsolódtak a háziorvosok továbbképzési rendszerébe.

Kutatási tevékenységeim eredményeképpen számos publikációm és kongresszusi beszámolóm jelent meg a helyi sajtóban, de az országosan ismert „Egészségnevelés” (későbbi nevén ”Egészségfejlesztés”) c. szakfolyóiratban, valamint a néhai Prof. dr. Fehér János egyetemi tanár úr által szerkesztett Orvosi Hetilapban, ezen túlmenően az elmúlt 14 év során magam állítottam össze és szerkesztettem a Győri Egészségnevelési Tudományos Nap kiadványát. 

2012. január 1-jétől ugyan a Győri Polgármesteri Hivatalból nyugállományba vonultam, de kapcsolatom az Önkormányzattal nem szűnt meg, hiszen rendezvényeinket Győrött, a Városházán, annak dísztermébe tartjuk, így folyamatos a szervezési munkám a Városháza Intézményeivel.

Alapítóként vettem részt 1993-tól II. János Pál pápa által elrendelt „Betegek Világnapja” megszervezésében, ezt a Világnapot egyedülálló módon Alapítványunk szervezi, az elmúlt 22 év során immár az anyaországi ünnepségeket követően már 7. alkalommal a határon túl, a felvidéki magyarok körében tatjuk Dunaszerdahelyen, kétszer Nagymegyeren, és 2015- ben egy Komáromhoz közeli településen, Komárom-Szentpéteren.

Aktív nyugdíjas vagyok, és két kis unokám boldog nagymamája, de az alapítványi munkásságomat, a civil közösségi tevékenységemet mind a mai napig folytatom épp olyan intenzitással, mint 1991-ben, amikor elkezdtem ezen a pályán működni.

Becsületes és kitartó munkám eredményeképpen főorvosi és polgármesteri ajánlásokkal az a megtiszteltetés ért, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium minisztere nevében, Soltész Miklós államtitkár úrtól 2012. december 7-én PRO-CARITATE-díjat vehettem át Budapesten ünnepélyes keretek között.

Civil közösségi munkavégzésem, vallási elkötelezettségem, és karitatív tevékenységem méltóvá tett arra, hogy felvételt nyerjek a nemzetközileg is elismert Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend tagjainak sorába.

A Magyar Nagyperjelség által megrendezett Szent Lovaggá avatásom ünnepségére 2014. október 18-án, Budapesten, a Szent Anna Templomban lovagi szertartás keretében került sor.

Mindezek után áldás érkezett életemre és beköltözött az otthonomba. Közvetlenül a Vatikánvárosból -- és annak pecsétjével ellátva -- 2017. július 26-i keltezéssel Őszentsége Ferenc pápa szívből adta életemre apostoli áldását, kérve a mennyei kegyelmek, bőségek kiáradását és a Boldogságos Szűz Mária folytonos anyai pártfogását.

A kitüntető oklevelet 2017. augusztus 16-án, a Győr-szigeti Szent Rókus templomban, a közelgő augusztus 20-i ünnepi szentmisén vehettem át.

Munkámat a továbbiakban is hasonló aktivitással szeretném folytatni az egészségnevelés és egészmegőrzés, az orvosok és egészségügyi dolgozók sikeres képzése és továbbképzése érdekében.